Zicht op de Grevelingen

Voor watersporters

mfhaven.jpg (45.6 K)

De watersport is voor de economie van de Grevelingen en de aanliggende eilanden van groot belang. Ook voor deze sector geldt dat er een goede balans moet zijn tussen natuur en economie. Door de kwaliteit van de watersportvoorzieningen te verbeteren, wordt de economie gestimuleerd.

Dit staat in de Watersportvisie van het Natuur- en Recreatieschap de Grevelingen die in juli 2010 is vastgesteld. Het Grevelingenmeer heeft ruim twintig havens en aanlegplaatsen. Voor bezoekers moet het gemakkelijker worden om een boot te huren waarmee zij het water, de oevers en de natuureilanden kunnen verkennen. Vanuit de havens kunnen de bezoekers ‘verleid' worden om de achterliggende dorpen te bezoeken. Zo kan meer aandacht komen voor de combinatie van (tijdelijk) wonen, vakantieverblijf en watersport.
Als het voor de kwaliteitsverbetering nodig is, kan het maximum aantal ligplaatsen (5400) dat tien jaar geleden is vastgesteld, worden verhoogd. De jachthavens zouden in het zomerseizoen meer ruimte vrij moeten houden voor passanten. Ook moeten er meer aanlegmogelijkheden komen voor chartervaart en riviercruises. De voorzieningen voor sportduikers worden uitgebreid.

Vaarverbindingen
Voor de watersport is het van groot belang dat er een schutsluis in de Brouwersdam komt. Jachteigenaren krijgen zo meer mogelijkheden om tochten te maken. Dankzij de schutsluis kunnen zij niet alleen een rondje om een eiland maken, maar ook een zwerftocht door de hele Delta of een oversteek naar Engeland. De meerwaarde van de sluis wordt geraamd op een miljoen euro per jaar.

Het is mogelijk dat er op den duur ook weer een open verbinding komt tussen het Volkerak-Zoommeer en de Grevelingen. Ook dat breidt de watersportmogelijkheden aanzienlijk uit.
Er komt ook een onderzoek naar een vaarverbinding tussen Haringvliet en de Grevelingen door Goeree. Dat zou de Delta als watersportgebied nog completer maken. Bij het onderzoek krijgt de afstemming met natuur alle aandacht.
Bij de Grevelingendam komt wellicht een nieuw centrum voor open zeilboten met les- en verhuurmogelijkheden.

Surfen
De Grevelingen is voor de surfsport een belangrijk gebied. Enkele locaties aan de Brouwersdam en de Grevelingendam worden beter ontwikkeld, zodat de sport geconcentreerder beoefend wordt. Het streven is zo verstoring van de natuur door surfers te voorkomen.

Foto: Marijke Folkertsma

Reageer
Wilt u reageren op dit onderwerp? Vul dan uw reactie hiernaast in.