Zicht op de Grevelingen

In de natuur

strandplevier.jpg (14.3 K)

De Grevelingen is een van de belangrijkste kustnatuurgebieden van Nederland. Hier overwinteren vele duizenden watervogels. Het is ook een belangrijk broedgebied voor kustvogels als de Strandplevier, de Dwergstern, de Visdief en de Kluut. Op de drooggevallen platen komt een groot aantal bijzondere planten voor, die elders in Nederland en in West-Europa sterk achteruit gaan.

Het behoud van deze natuur in de Grevelingen is op langere termijn niet verzekerd, onder andere door het gebrek aan doorstroming in het water. De terugkeer van getij -dat ontstaat wanneer de Grevelingen weer in verbinding met de Noordzee komt te staan- kan de natuur weer in beweging brengen. Bij een getijslag van 50 cm valt over een oppervlakte van circa duizend hectare het land twee keer per dag droog en wordt weer nat. Dat leidt tot verrijking en meer variatie in de natuur.

Om extra kansen te scheppen voor kustbroedvogels zijn in de afgelopen jaren met succes verbeteringen uitgevoerd. Zo broedden in de jaren 2005-2009 jaarlijks 150-200 paar Dwergsterns in de Grevelingen, tegen 5-20 paar in de jaren 1995-2000. Ook het aantal broedende Visdieven is verdubbeld. Bij een verdere ontwikkeling van de watersport is een goede afscherming van broedgebieden noodzakelijk om verstoring te beperken.

Het hoogst gelegen deel van de Slikken van Flakkee bestaat uit voormalige schorren* die bouwland zijn geworden. Dit land is een wat eenzijdig gebied voor recreanten. Hier wordt een aantal water- en moeraspartijen en enkele uitzichtpunten en/of andere attracties aangelegd.

* Toen er nog getij was in de Grevelingen, overspoelden de gebieden aan de noordelijke oever tweemaal per dag. De Slikken, bestaande uit zand en slib, zijn die gedeeltes van de oever die telkens bij hoogwater overspoeld werden. De sterke stroming vervoert grote hoeveelheden zand en slib. Zo ontstonden stukken slik die langzaam ophoogden en die alleen bij springtij en bij stormvloed onder water kwamen te staan. Deze hoger gelegen begroeide delen zijn de voormalige schorren.

Reageer
Wilt u reageren op dit onderwerp? Vul dan uw reactie hiernaast in.