Zicht op de Grevelingen

Belang

De Grevelingen is met zijn oppervlakte van 110 km2, zijn natuureilanden, stranden, dammen en havens een afwisselend en veilig gebied voor allerlei vormen van watersport. Om verschillende redenen is het nodig in actie te komen om het gebied te beschermen en te versterken.

Sinds de afsluiting van de Noordzee in 1971 stroomt het water niet meer door. Alleen in de bovenste vijf meter van het meer zit nog voldoende zuurstof. Hierdoor is de kwaliteit van het water en de natuur achteruitgegaan.

Het zuurstofgebrek kan bestreden worden door het maken van een grote (afsluitbare) opening in de Brouwersdam, waardoor het water van de Noordzee weer in en uit kan stromen. Tegelijkertijd zal de terugkeer van eb en vloed goed zijn voor de natuurontwikkeling onder water en aan de oevers. Het in- en uitstromen van het Noordzeewater maakt het mogelijk een centrale te bouwen die elektriciteit opwekt met behulp van dat stromende water.

Ook is het nodig de sluipende verzwakking van de recreatiesector een halt toe te roepen. Dat is belangrijk want de concurrentie neemt op vele fronten toe. Daarom moet de Grevelingen zijn troef uitspelen: een gevarieerd aanbod op het water, op het land en op de oevers voor een breed publiek. De Grevelingen is een van de belangrijkste kustnatuurgebieden van Nederland. In het winterhalfjaar pleisteren hier vele duizenden watervogels. Op de drooggevallen platen komt een groot aantal bijzondere planten voor, die elders in Nederland en in West-Europa sterk achteruit gaan.

 

Meer informatie over urgentie van verbeteringen vindt u op de pagina's over:

Reageer
Wilt u reageren op dit onderwerp? Vul dan uw reactie hiernaast in.