Slikken van Flakkee

Recreatie

De Slikken van Flakkee krijgt betere fiets- en wandelpaden en meer voorzieningen. Een andere belangrijke verbetering is een nieuwe horecavoorziening in het middengebied van de Slikken. De haalbaarheid ervan wordt onderzocht.

Het waterschap Hollandse Delta wil een fietspad aanleggen in het noordelijk deel van de Slikken, in combinatie met nieuwe informatie- en uitzichtpunten. Langs het zuidelijk en middendeel loopt buitendijks een veelgebruikt fietspad dat een goed uitzicht over het gebied geeft. Langs het noordelijk deel ontbreekt zo'n voorziening op dit moment.

Verbetering strandje middengebied
Aan de buitenzijde van het middengebied bevindt zich een strandje met een grote parkeerplaats en een aanlegsteiger, die weinig worden gebruikt. Om het gebied te verbeteren, worden het strandje en de parkeerplaats opnieuw ingericht. Te denken valt aan:

  • Vergroting van de oeverlengte met meer speelplekken, ondiep water en eilandjes, waar kinderen kunnen vissen, schelpen zoeken en spelen.
  • Betere inpassing van de parkeerplaats in de omgeving.
  • Inrichting en beheer van bloemrijke begroeiing.
  • Inrichting van een hoog gelegen vogelobservatiepunt.
  • Aantrekkelijke wandelroute(s).
  • Herstel van de fiets-/voetveerverbinding met Scharendijke.

Reageer
Wilt u reageren op dit onderwerp? Vul dan uw reactie hiernaast in.