Organisatie

Het Natuur- en Recreatieschap de Grevelingen wordt gevormd door de provincies Zeeland en Zuid-Holland en de gemeenten Schouwen-Duiveland, Goedereede, Dirksland, Middelharnis en Oostflakkee.

Het programma Zicht op de Grevelingen is een activiteit van het Natuur- en Recreatieschap de Grevelingen.

Het Dagelijks Bestuur van het Natuur- en Recreatieschap bestaat per mei 2011 uit:

  • Rogier van der Sande, gedeputeerde van Zuid-Holland, voorzitter
  • Sjoerd Heijning, gedeputeerde van Zeeland, vicevoorzitter
  • Ad Verseput, wethouder van Schouwen-Duiveland
  • Bert Tuk, wethouder van Goedereede

Adviseur van het Dagelijks Bestuur is Staatsbosbeheer-Zuid (regiodirecteur Harrie Boeschoten).
Het Algemeen Bestuur bestaat uit de leden van het Dagelijks Bestuur aangevuld met vertegenwoordigers van de gemeenten Dirksland, Middelharnis en Oostflakkee.
Adviseurs van het Algemeen Bestuur zijn het Waterschap Hollandse Delta, het Waterschap Zeeuwse Eilanden en het Waterdistrict Zeeuwse Delta van Rijkswaterstaat.

Uitvoerende dienst
Het schap wordt voor beleidsontwikkeling en uitvoering ondersteund door Groenservice Zuid-Holland (G.Z-H), een dienst van de provincie Zuid-Holland.

Medewerkers aan het programma Zicht op de Grevelingen zijn:

  • Siemco Louwerse, gedelegeerd opdrachtnemer
  • Anton van Haperen namens Staatsbosbeheer
  • Lodewijk Vormer, projectmanager
  • Pieter Maessen, communicatie

Reageer
Wilt u reageren op dit onderwerp? Vul dan uw reactie hiernaast in.