Regeling financiŽle bijdrage beachsportvoorziening

8-8-2011

Brouwersdam Hotspot for Active Leisure

Het Natuur- en Recreatieschap Grevelingen stimuleert beachsportvoorzieningen met de regeling ‘Financiële bijdrage beachsportvoorzieningen Brouwersdam’. De regeling maakt deel uit van het project Brouwersdam, Hotspot for Active Leisure’. Doelstelling van het project ‘Brouwersdam: Hotspot for active leisure’ is het stimuleren van het toeristisch economisch klimaat van de Brouwersdam op zodanige wijze dat het gebied aantrekkingskracht krijgt voor zowel toeristen als ondernemers. Om deze doelstelling te bereiken zullen een aantal kansrijke thema’s door middel van publieke investeringen worden gefaciliteerd. Eén van de thema’s binnen het project Brouwersdam: Hotspot for Active Leisure is het stimuleren van beachsportvoorzieningen. Om de beschikbare middelen zo objectief mogelijk in te zetten heeft het Algemeen Bestuur van het Natuur en Recreatieschap de Grevelingen op 1 juli 2011 een ‘Regeling financiële bijdrage beachsportvoorzieningen’ vastgesteld. De regeling vormt een objectief toetsingskader voor ingediende aanvragen voor financiering van de investeringskosten voor max. 3 beachsportvoorzieningen aan de Noordzeezijde van de Brouwersdam. De overheid stimuleert en faciliteert hiermee de realisatie van beachsportvoorzieningen door een eenmalige bijdrage aan de investeringskosten. Deze regeling treedt 1 augustus 2011 in werking. De regeling is te downloadenop de websites www.grevelingen.nl en www.zichtopdegrevelingen.nl. G.Z-H verzorgt in opdracht van het Natuur- en Recreatieschap de Grevelingen onder meer de aanleg en het beheer van openbare recreatieterreinen in de Provincie Zuid-Holland. Eén van de projecten waar momenteel aan wordt gewerkt is het project Brouwersdam: Hotspot For Active Leisure. Dit project maakt onderdeel uit van het overkoepelende programma Zicht op de Grevelingen.

Reageer
Wilt u reageren op dit onderwerp? Vul dan uw reactie hiernaast in.