Ook sifonturbine haalbaar in Brouwersdam

14-6-2011

Innovatieve sifonturbine technisch toepasbaar in getijcentrale Brouwerdam.

De techniek om getij-energie op te wekken met behulp van een sifon functioneert en is technisch toepasbaar in de Brouwerdam. Dit is de conclusie van een expertmeeting waaraan werd deelgenomen door medewerkers van Lancaster University en van het team dat onderzoek doet naar de haalbaarheid van een getijcentrale in de Brouwersdam.

In 2010 zijn twee heel verschillende technieken onderscheiden waarmee een centrale energie kan opwekken met behulp van het water dat dankzij het getij door openingen in de Brouwersdam kan gaan stromen. De ene is een conventionele propellerturbine (bulbturbine), de andere een nieuwe techniek: een sifonturbine. Deze laatste moest echter nog worden getest op effectiviteit.

Belangrijkste conclusie van de expertbijeenkomst in Lancaster was dat de sifontechniek zeker werkt. Lancaster University baseert de conclusies op proefopstellingen met een valhoogte van 2 meter. Beluchting is het kritische aspect. De onderzoekers verwachten dat bij 1 meter valhoogte een rendement is te halen van ongeveer 50%, naar verwachting voldoende voor effectieve toepassing in de Brouwersdam

Het Grevelingenteam is op zoek gegaan naar een nieuwe techniek omdat de traditionele bulbtechniek vrij veel onderhoud vraagt en zonder aanvullende maatregelen bedreigend is voor vissen en zoogdieren. Het team overweegt de komende maanden een proefopstelling te bouwen met gespecialiseerde ondernemingen en onderzoeksinstellingen.

In de toelichtende afbeelding ziet u schematisch de innovatieve sifontechniek (boven) en de traditionele bulbtechniek (onder).

Reageer
Wilt u reageren op dit onderwerp? Vul dan uw reactie hiernaast in.