MIRT-Verkenning

Toerisme en recreatie

recreanten.jpg (47.0 K)

De MIRT-Verkenning onderzoekt ook in hoeverre de toekomstige ontwikkelingen eraan zullen bijdragen dat de Grevelingen nog aantrekkelijker wordt voor recreanten en toeristen. De uitbreiding van de natte natuur, de innovatieve getijcentrale, een nieuwe sluis voor de watersport, mossel- en oesterteelt en visserij kunnen allemaal daaraan bijdragen. Voor duikers wordt het meer ook interessanter, want door het herstel van het zuurstofniveau zal het onderwaterleven zich verder uitbreiden.

Een van de mogelijke verbeteringen voor watersporters is een schutsluis. Een schutsluis zorgt voor een directe vaarverbinding van de Grevelingen naar de Noordzee en vergroot daardoor niet alleen de aantrekkelijkheid van de Grevelingen als vaargebied, maar ook die van de Zuidwestelijke Delta als geheel. Watersporters hoeven dan niet meer 30 km om te varen via de sluis van Bruinisse. De tien jachthavens aan de oevers van de Grevelingen krijgen een korte verbinding met de Noordzee. Technisch is een sluis haalbaar. De financiering is echter een uitdaging. Een sluis zou waarschijnlijk een plaats krijgen in het zuidelijke deel van de Brouwersdam. Dat is ook de plaats waar de Duurzame Jachthaven van de Toekomst is gepland.

Door al deze ontwikkelingen wordt de Grevelingen een interessant gebied voor recreatie die gericht is op belangstelling voor natuur en duurzaamheid. Hierin passen ook ideeën voor ' ecolodges' en een onderwatersportcentrum.

De investeringen kunnen ertoe leiden dat het toeristenseizoen in dit gebied langer duurt dan de drie zomermaanden die nu gebruikelijk zijn.

Foto: Marijke Folkertsma

 

Reageer
Wilt u reageren op dit onderwerp? Vul dan uw reactie hiernaast in.