De kaart hierboven laat zien welke toekomstplannen er voor de Grevelingendam zijn, zoals een zeilcentrum voor open boten en duurzame natuurontwikkeling.
Klik op de kaart voor een grotere weergave van het gebied Grevelingendam.

Weet u ook een bijzondere plek bij Grevelingendam? Deze kunt u zelf aangeven. Klik op de kaart waarna u verdere instructies kunt lezen.

Grevelingendam

wolfgangschneider.jpg (37.3 K)

De Grevelingendam, die het Grevelingenmeer aan de oostkant afsluit, moet een veelzijdiger en aantrekkelijker recreatiegebied worden, met een goede balans tussen ecologie en economie.

In 2010 wordt een ontwikkelingsplan gemaakt waarin de duurzame ambities voor de dam terugkomen. Samen met windmolencoöperaties Zeeuwind en Deltawind en energieleverancier Delta NV bekijkt het Natuur- en Recreatieschap de Grevelingen of duurzame energie met behulp van zon, wind, water/getij en warmte uit het asfalt van de Grevelingendam opgewekt kan worden.

Natuur
Met Staatsbosbeheer onderzoekt het Natuur- en Recreatieschap de Grevelingen welke mogelijkheden voor natuurontwikkeling er zijn rond de Grevelingendam. Hierbij houden zij rekening met zowel de oorspronkelijke natuur als de mogelijkheid om nieuwe natuureilanden aan te leggen.

Recreatie
Ter uitbreiding van het recreatieaanbod kan er een nieuw zeilcentrum met les- en huurmogelijkheden komen bij de dam. Andere ideeën zijn stallingplaatsen op het water door een drijvend paviljoen voor boten te maken, een trailerhelling, groepsaccommodatie voor zeilkampen en overnachtingsmogelijkheden tijdens evenementen.

Ombouwen tot brug
Door de klimaatverandering houdt de overheid rekening met situaties van extreem hoog water op de Maas en de Rijn. Het hoge water op de rivieren hoeft geen groot probleem te zijn als het water meteen kan wegstromen naar de Noordzee. Wanneer er op de Noordzee een storm staat die het zeewater opstuwt naar de kust, dan kan dat echter niet. Zo'n situatie zal zich slechts zelden voordoen, maar het zou leiden tot dramatische overstromingen in de zuidelijke Randstad en het omliggende gebied. Rijkswaterstaat moet in zo'n geval het rivierwater tijdelijk vasthouden (‘bergen') totdat de storm op de Noordzee is gaan liggen en het rivierwater weer kan wegstromen. Het Grevelingenmeer kan een belangrijke bijdrage aan die berging leveren als het weer verbinding krijgt met het Volkerak-Zoommeer.

Drie verbindingsmogelijkheden

Om die verbinding te maken zijn drie mogelijkheden onderzocht:

  1. een deel van de Grevelingendam vervangen door een brug waardoor ook de recreatievaart de dam kan passeren
  2. in de dam een open duiker (een grote koker) aanbrengen waar het water vrij doorheen kan
  3. in de dam een afsluitbare duiker aanbrengen

Een brug is alleen mogelijk als in de toekomst het Volkerak-Zoommeer zout wordt en er ook een doorlaatopening in de Brouwersdam komt, zodat de waterkwaliteit goed blijft. Een voordeel hierbij is dat er voorgespuid kan worden (de waterstand verlagen voordat de noodsituatie intreedt) en dat het overtollige water snel kan worden afgevoerd naar de Noordzee.

Een afsluitbare duiker (mogelijkheid 3) die alleen opengaat op het moment dat er rivierwater op de Grevelingen geborgen moet worden, is een alternatief indien wordt besloten het Volkerak-Zoommeer zoet te houden.

Brug biedt voordelen
Uit onderzoek in 2010 bleek dat een afsluitbare duiker veel duurder is dan een duiker zonder afsluitmogelijkheid. Bovendien kan met een open duiker  zowel verversing als waterberging worden gerealiseerd. Een doorlaatmiddel in de Philipsdam (verbinding met de Oosterschelde) hoeft dan niet te worden aangelegd. Als de opening wordt uitgevoerd als (hoge) brug dan profiteert hier ook de recreatievaart van.

Twee studenten van de Hogeschool Rotterdam hebben als afstudeeropdracht de open verbinding verder technisch uitgewerkt. Ze gaan uit van een getijcentrale met een pomp in de Brouwersdam en een getij van gemiddeld ca. 50 cm op de Grevelingen. De open verbinding in de Grevelingendam moet onder dagelijkse omstandigheden groot genoeg zijn om het Volkerak-Zoommeer via de Grevelingen te verversen en een getij van ca. 30cm op het Volkerak-Zoommeer te realiseren. De opening moet tijdens rivierwaterberging groot genoeg zijn om het water goed te kunnen doorvoeren van het Volkerak-Zoommeer naar de Grevelingen. De studenten ontwierpen daarom een getrapte opening met daaroverheen een boogbrug.

Foto: Wolfgang Schneider

 

Gerelateerde ontwikkellocaties: