Brouwersdam

Sluis

sluis_bruinisse.jpg (41.1 K)

Voor watersporters zal een schutsluis in de Brouwersdam een geweldige uitbreiding van de vaarmogelijkheden zijn. Via deze sluis kunnen zij rechtstreeks vanaf de Noordzee het Grevelingenmeer op varen. De tien jachthavens aan de oevers van de Grevelingen krijgen zo ook een korte verbinding met de Noordzee.

Op dit moment vormt de sluis van Bruinisse de enige toegang voor watersporters tot de Grevelingen. Met een sluis in de Brouwersdam hoeven recreanten die op de Noordzee zijn, niet meer dertig km om te varen om via Bruinisse op het Grevelingenmeer te komen. De sluis is daarmee van belang voor watersport in de hele Zuidwestelijke Delta, want hij leidt tot een uitbreiding van de mogelijke vaarroutes.

In de MIRT-Verkenning Grevelingen wordt onderzocht welke investeringen nodig zijn voor het bouwen van de sluis en onder welke (financiële) condities die kunnen worden uitgevoerd.

Daarnaast wordt in de MIRT-Verkenning onderzocht welke mogelijkheden er zijn om in het kader van rivierwaterberging een verbinding tussen het Grevelingenmeer en het Volkerak Zoommeer te creëren. Dit kan samen met de schutsluis een brede impuls voor de watersport betekenen.

Foto: Marijke Folkertsma

Reageer
Wilt u reageren op dit onderwerp? Vul dan uw reactie hiernaast in.