Brouwersdam

Energiecentrale

De Zeeuwse en Hollandse delta is geschikt om met waterkracht energie op te wekken. Uniek is dat de technieken die worden ontwikkeld door Nederlandse bedrijven, turbines inzetten die voldoende hebben aan een halve meter hoogteverschil, in combinatie met grote hoeveelheden water.

De Brouwersdam is geschikt voor een energiecentrale die gebruik maakt van de eb- en vloedbeweging en die elektriciteit voor minimaal 50.000 huishoudens kan opwekken. De turbines van de centrale maken gebruik van de enorme hoeveelheid water die zich onder invloed van het getij vier keer per dag door de Brouwersdam persen. Het Grevelingenmeer is meer dan 100 km2 groot en die hele waterkolom van ongeveer een halve meter (of meer) wil bij eb door de Brouwersdam naar buiten en wil bij vloed weer de andere kant op. In de MIRT-Verkenning naar de centrale wordt ook gekeken naar technieken om vissen en zeedieren veilig de centrale te laten passeren. Getijenergie is honderd procent duurzaam: geen afval, geen CO2 en geen horizonvervuiling.

Naast het opwekken van elektriciteit kunnen de turbines in de Brouwersdam worden gebruikt om bij extreem hoog rivierwater op de Maas en de Rijn dat water naar de zee te pompen.

Exportproduct
De zogenoemde laagvervalturbines die voor de Brouwersdam kunnen worden gebouwd, zijn ook in te zetten op andere plaatsen, zoals de Oosterschelde, de Westerschelde, bij IJmuiden en in de Afsluitdijk. Wereldwijd zijn er nog tientallen delta's die groter zijn dan de Nederlandse waar laagvervalenergie* een bron van elektriciteit kan worden. Daardoor is er een potentieel interessante exportmarkt voor deze techniek.

Vanwege de innovatieve techniek en de grote schaal van de centrale zal die waarschijnlijk tienduizenden bezoekers per jaar trekken.

* energie die wordt opgewekt door hoogteverschil.

Reageer
Wilt u reageren op dit onderwerp? Vul dan uw reactie hiernaast in.